přihláška

přihláška k závodům

Zde, prosím, vyplňte přihlašovací formulář.  

Startovné uhraďte, prosím, nejpozději do 7 dnů na účet TJ Sokol Moravské Knínice číslo: 1343212309/0800, do popisu pro příjemce uveďte MKM_příjmení/název štafety (např. MKM_Přikryl, MKM_AllStarTEAM). Neuhradíte-li startovné do 7 dnů, nebude na Vaší přihlášku brán zřetel.

Seznam přihlášených naleznete v odkaze na konci stránky. Seznam se bude aktualizovat po zaplacení startovného jedenkrát týdně.

Účastníci dětských závodů startovné neplatí, ale je nezbytně nutné i děti přihlásit!


seznam přihlášených